Понеделник, 15.07.2024, 15:37  
Екология
Екология Депо за отпадъци
Екотуризъм
  Екотуризъм

Екотуризмът се определя като форма на туризъм, основан на природата, но през 90те години на 20 век неправителствени организации, експерти по развитие и икономични среди му обърнаха особено внимание и като инструмент като устойчиво развитие. В резултат на това терминът екотуризъм се използва от една страна като понятие, отнасящо се до принципите на устойчиво развитие, а от друга, за да се опише един специфичен пазарен сегмент на туризма. Международната асоциация за екотуризъм дава едно от първите определения: екотуризмът е отговорно пътуване до природните райони, което опазва околната среда и допринася за благополучието на местните хора. Всички Туристически дейности независимо дали са насочени към почивка, бизнес, конференции, конгреси, или изложения, укрепване на здравето, приключения или екотуризъм трябжа да се фокусират върху екологичните, социални, културни и икономически критерии за устойчивост. Екотуризмът има спецялно място в сферата на туризма. Негови основни елементи са: допринася за опазване на биологичното разнообразие, поддържа благополучието на местните хора, включва познавателен елемент, включва отговорно поведение от страна на туристите, услугите се предоставят главно от малкия бизнес на малки туристически групи, поставя ударение върху местното участие, собственост и бизнес-възможности, особено за хората от извънградските райони.

Коментари (0)

Още за

Туристическо бюро

Град Троян 5600
ул. "Васил Левски" 133 тел/факс: 0670/60964
gsm: 0889719941
infotroyan@yahoo.com

Растителен свят


Още растения

Снимки от Троян


Още снимки

 Начало | Туризъм | Връзки | Карта на сайта
   Туризъм в община Троян www.Troyan-BG.com © 2004 - 2024г.