Петък, 21.06.2024, 19:24  
Природа
Природни условия Води и почви
Релеф и климат Екология
Растителен свят
  Води и почви

 • Води
 • През град Троян и околните му селища минават две главни реки - Черни и Бели Осъм, водещи своето начало от Троянската планина. Непосредствено северно от града те се сливат и образуват река Осъм, което име тя носи до вливането си в Дунав. За главна река се приема река Черни Осъм поради по-голямата й дължина.

 • Почви
 • Почвената покривка в троянско е представена от сиви горски почви. Те са се развили в областта на дълбоко нарязания релеф на предбалканските вторични структурни форми при наличието на дъбова горска растителност. Терасите в долините са покрити с плодородни алувиални (наносни) почви. С изкачване във височина под влажните букови гори се появяват петна от кафяви горски почви, които на височина над 1000 метра заемат обширни пространства. Тук по тях се засаждат предимно картофи, овес, малини. По плоското било на планината при наличието на тревна растителност са развити планинско-ливадните почви. Срещат се още деловиални и алувиални наносни почви, по които са засадени и виреят много добре овощните дървета. Тази вертикална смяна на почвената покривка е тясно свързана с развитието на релефа във височина и с вертикалното климатично зониране. В Троянско преобладава и кафявата-глинеста почва, която е основен материал за развитието на грънчарството.

  Коментари (0)

  Още за

  Туристическо бюро

  Град Троян 5600
  ул. "Васил Левски" 133 тел/факс: 0670/60964
  gsm: 0889719941
  infotroyan@yahoo.com

  Растителен свят


  Още растения

  Снимки от Троян


  Още снимки

   Начало | Туризъм | Връзки | Карта на сайта
     Туризъм в община Троян www.Troyan-BG.com © 2004 - 2024г.