Вторник, 16.07.2024, 02:28  
Туристически потенцал
Туристически потенциал Природен потенциал
Инфраструктура Образователни учреждения
Хотели и кетъринг
  Инфраструктура

Транспортното обслужване в град Троян се извършва по утвърдена транспортна схема, разработена съобразно реалните потребности на населението от транспорт, обхващащ всички населени места и отчита реалния пътникопоток. Географското положение на града създава добри транспортни връзки. През Троянския Проход минава шосеен път за Южна България. Редовни автобусни линии свързват град Троян с градовете София, Плежен, Ловеч, Пловдив, Севлиево, Априлци, Червен бряг и с околните села. Той е крайна ж.п. гара чрез смяна на град Левски има връзка с цялата ж.п. мрежа на страната. Новата нормативната уредба дава възможност за повишаване нивото на транспортното обслужване. Товарния автомобилен транспорт е добре развит в общината. Участието на частния сектор в него е 90%, а само 10% е участието на фирми с държавно участие. Телефонните услуги са развити сравнително добре. Град Троян се обслужва АТЦ с капацитет 106000 номерен капацитет и 200 номера безномерен капацитет, а до голяма степен територията се покрива от ГСМ-оператори. Троян е град на повече от 130 години, но следите на селището са в древната история. Историческия живот е съществувал тук несъмнено твърде отдавна - от праисторически времена и епохата на древните траки. Намерените материали от археологическите разкопки доказват, че през периода ХІ-Хв. пр. н.е. на мьстото, където е сазположен снешният град е кмало уседнало тракийско население. находките свидетелстват, че траките, обитавали Турлата, са били добри грюнчари. Друга останка от траките е старото кме на Стара пранина- Хемус. В района е имало и силно римско присъствие. От названиеко на стария римски път Виа Траяна пресичащ пранината е останало и имеко Троян- днешният гряд във вълшебната пранина. Траяновияк път и крайпътните станции маркират римския период на краевата история. Над 20 са регистриранике крепости,които доказват важността на района, като попътно-преходен през средните векове. През първака половина на 19век кук процъфтявят занаятите- абаджийдтвото, ковачество, горянство, грънчарство, дървостругарство, кожухарството. Едно от първите места безспорно се падало на грънчарството, обособило се в жизнена и водеща до днес керамична школа. Територията на общината е в добро екологично състояние и съъс своето разнообразие на ландшафта, на флората и фауната,събужда интереса на българските и чуждите туристи.

Коментари (0)

Още за

Туристическо бюро

Град Троян 5600
ул. "Васил Левски" 133 тел/факс: 0670/60964
gsm: 0889719941
infotroyan@yahoo.com

Растителен свят


Още растения

Снимки от Троян


Още снимки

 Начало | Туризъм | Връзки | Карта на сайта
   Туризъм в община Троян www.Troyan-BG.com © 2004 - 2024г.