Петък, 19.07.2024, 17:30  
Екология
Екология Депо за отпадъци
Екотуризъм
  Депо за отпадъци

В Троян завърши изграждането на I и II клетка на депото за твърди битови отпадъци, което ще обслужва и съседната община Априлци. Осъществи се проекта за подобряване управлението на отпадъците - закупени са нови съдове за отпадъци и техника за извозване; закрити са нерегламентираните селски сметища; всички населени места са снабдени със съдове за отпадъци. Започна реализирането на проекта за разделно събиране на отпадъците в гр. Троян.

В областта на компонента води са реализирани най-големите инвестиции, свързани с опазването на околната среда - изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Троян и първи етап на канализационен колектор IA . Градската пречиствателна станция е построена още през 1991 г., но впоследствие финансирането не е на нужното ниво и две години по-късно обектът е замразен. След 2001 г. с помощта на Министерството на околната среда и водите, бяха разчетени необходимите средства, както в Републиканския бюджет, така и в бюджета на Националния фонд по опазване на околната среда. В началото на 2004 г. първият етап - `Механично пречистване` бе въведен в експлоатация. Датската агенция за околна среда осигури финансова помощ в размер на 1,2 млн. долара. От наша страна само за 2003 г. са финансирани 3,3 млн. лева. Сега активно се работи за осигуряване средствата на втория етап - `Биологично пречистване`, които след преработката на техническия проект са около 4,4 млн. долара.

По отношение на компонента въздух общината не е включена в т.н. `горещи точки` в България. През тази година в 5 пункта трикратно ще се замерят показателите на атмосферния въздух. Тези замервания са по програмата на Министерството на околната среда и водите за национален мониторинг.

Ежегодно се организират екологични дни: 22 април -Международен ден на Земята, 5 юни - Световен ден за опазване на околната среда, 22 септември - Европейски ден без автомобили. В тези мероприятия основни участници са учениците от екоклубовете `Екология` и `Биология и екология` към СОУ `Св.Климент Охридски` и ОУ `Иван Хаджийски`.

Тенденции: Всяка година се увеличават зелените площи (околоблокови пространства), които гражданите сами създават и поддържат.

Коментари (0)

Още за

Туристическо бюро

Град Троян 5600
ул. "Васил Левски" 133 тел/факс: 0670/60964
gsm: 0889719941
infotroyan@yahoo.com

Растителен свят


Още растения

Снимки от Троян


Още снимки

 Начало | Туризъм | Връзки | Карта на сайта
   Туризъм в община Троян www.Troyan-BG.com © 2004 - 2024г.